دربارۀ عيد غدیر / استاد پناهيان

خاطرۀ حجت الاسلام پناهیان از پاسخ غم‌انگیز استاد مصری دربارۀ غدیر+فیلم
دربارۀ عيد غدیر / استاد پناهيان