فعال فرهنگی باید اینجوری باشه! / استاد پناهیان

استاد پناهیان | فعال فرهنگی باید اینجوری باشه!

نکات و توصیه های مهم و کلیدی استاد پناهیان برای کسانی که علاقمند به کار فرهنگی هستند.
فعال فرهنگی باید اینجوری باشه! / استاد پناهیان