ازدواج / حجت الاسلام خادم الحسيني

مراسم به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علي(ع)و فاطمه(س)

موضوع: ازدواج

 با سخنراني حجت الاسلام خادم الحسيني

خيلي كارآمد و تاثير گذار براي جوانان و بخصوص خانواده ها
ازدواج / حجت الاسلام خادم الحسيني