کلیپ صوتی /دفاع مقدس/ رائفی پور و پناهیان

کلیپ صوتی به مناسبت هفته دفاع مقدس (استاد رائفی پور و استاد پناهیان)
کلیپ صوتی /دفاع مقدس/ رائفی پور و پناهیان