هر بلایی کز تو آید رحمتی است ...

شعری که رهبر انقلاب در جریان عیادت جمعی از اهالی فرهنگ و هنر خواندند.
هر بلایی کز تو آید رحمتی است ...