این راه، راه کربلاست...

کلیپی کوتاه از صحبت های حاج حسین یکتا...
این راه، راه کربلاست...