مداحی | آه خونین جگران یمن و غزه یکیست

مداحی فارسی ، عربی و ترکی در حمایت از مردم مظلوم یمن با نوای حاج میثم مطیعی و حاج مهدی رسولی
مداحی | آه خونین جگران یمن و غزه یکیست

آه خونین جگران یمن و غزه یکیست

لافرق بین أنين المضطهدين في اليمن و فی غزةچشم در خون نگران یمن و غزه یکیست

لافرق بين العين الدامية من أجل اليمن و من أجل غزة

خائنان حرمند آل یهود و والله

والله ان آل يهود هم خونة الحرم

قاتل پیر و جوان یمن و غزه یکیست

لافرق بين من يقتل الشاب و الشيخ في اليمن و في غزة

مکه در قبضه نا اهلان است

مكة أسيرة في أيدي من لا يجدر بها

کعبه دلخون ز ابوجهلان است

و الكعبة دامية من أمثال أبي جهل

دینشان دین یزید است اینان

هؤلاء دينهم دين يزيدقبله شان کاخ سفید است اینان

و قبلتهم هی البیت الأبيض(یا سیَّدنا، خیرالانبیاء، بنگر حال ما، در این فتنه ها)

یا سیدنا، یا خیرالانبیاء، انظر الی حالنا و نحن فی هذه الفتن

***   ***   ***   ***   ***

خائنٌ للحرمينِ خادمٌ للظَّلمه

آل سعود خائن الحرمين و خادم ظالمان است

هادمٌ للقيمِ العُليا و بانٍ صَنمه

و نابودگر ارزشهای والا و سازنده بت های فساد و زورگویی است

قاتلُ الطِّفلِ الذي ما زال يَبنِي حُلُمَه

آل سعود قاتل طفلی است که هنوز رؤياهايی در سر دارد

إنّه الشيطانُ، آل سعود، يُلقِي حِمَمه

این خود شیطان است، یعنی آل سعود، که بر سر مردم بی دفاع یمن آتش می‌ریزد

غزةُ عادت بثَوبٍ يمني

غزه با لباسی یمنی بازگشته است

اليهودُ من وراءِ الفتنِ

یهود پشت این فتنه‌هاست

آهٍ يا رسولْ... هذه الیمن...تَهوی کالسُّیول... علیها المِحن
آه... یا رسول الله، این یمن است که رنج ها و مصیبت ها مانند سیل بر سر آن فرو می ریزد

***   ***   ***   ***   ***

احسن احرار یمن سیزده کی عالی هدفه

ای آزادگان و احرار یمنی احسنت به هدف عالیه ای که نزد شماستاستقامتله چاتارسوز متعالی شرفه

شما با این استقامت، به شرف متعالی خواهید رسیدقؤرخمیون امت آزاده دالوزدا دایانوب

غم به دل راه ندهید که امت آزاده پشتیبان شماستغیرتوز سیلی ورار مدعی ناخلفه

شما با غیرت خود بر رخ مدعی ناخلف سیلی سنگینی خواهید زدظلم سفیانیه یوخ حد و حدود

ظلم سفیانی حد و حدود نداردعبد شیطانیدی همدست یهود

همانا او عبد شیطان شده و همدست یهود استمکه هم مسجدالاقصی چاغیرور

امروز مکه و مسجد الاقصی هم صدا می گویندلعن الله علی آل سعود

لعنت خداوند برآل سعودعرشه قوزانور-مظلومان سسی

صدای مظلومان تا عرش بالا می رودامداده گل ای- بی کسلر کسی

که ای همه کس بس کسان به امداد ما بشتاب