قضیه اول جهان اسلام قضیه غزه/دانلود/صوت


"امروز قضیه اول جهان اسلام قضیه غزه است و شاید بتوان گفت قضیه دنیای اسلام."

زمان فایل:۰:۱۰:۱۹

حجم فایل:۱.۲۴MB
قضیه اول جهان اسلام قضیه غزه/دانلود/صوت