صدای نقّاره خونه/هلالي و زماني/صوتي

یکی میگه با فریاد ، راه میندازه داد و بیداد
بچه ام رو آقا شفا داد ، تو صحن گوهرشاد
یکی که دلش شکسته ، گوشه صحنت نشسته
دخیل دردهاشو بسته ، عاشق دلخسته

زمان فایل:۰:۰۵:۲۰

حجم فایل:۵.۱۸ MB
صدای نقّاره خونه/هلالي و زماني/صوتي