برای موضع گیری منتظر رهبری نمانید

 کلیپ صوتی

سخنان مهم امام خامنه ای درباره احساس تکلیف مردم نسبت مسائل کشور :

"برای موضع گیری منتظر رهبری نمانید… شما هم وظایفی دارید…"
برای موضع گیری منتظر رهبری نمانید