سخنرانی سید اسماعیل شاکر /اعتکاف رمضان93

سخنرانی سید اسماعیل شاکر با موضوع: ولایت فقیه
در مراسم اعتکاف93 مسجد امیرالمؤمنین(ع) اردکان
سخنرانی سید اسماعیل شاکر /اعتکاف رمضان93