سخنرانی حجت الاسلام آقامیری /اعتکاف رمضان93

سخنرانی حجت الاسلام آقامیری
در جمع معتکفین مسجد امیرالمؤمنین(ع)اردکان
چهارشنبه 1 مرداد / رمضان 1393
سخنرانی حجت الاسلام آقامیری /اعتکاف رمضان93