مداحی/شمیم رحمان از یمن می آید ../مطيعي

مداحی عربی - فارسی بسیار زیبا با صدای برادر مطیعی در حمایت از مردم یمن
مداحی/شمیم رحمان از یمن می آید ../مطيعي