مداحي عليه داعش/مطيعي/صوتي


با اذن "رهبـــــــــ ـــرم " ... از جانم بگذرم ... در راه این حرم ... در راه یار

مداحی فارسی و عربی علیه داعش : 93/4/26 حاج میثم مطیعی

زمان فایل:۰۶:۵۱

حجم فایل:۱۶.۵۲M
مداحي عليه داعش/مطيعي/صوتي

 با اذن رهبرم، از جانم بگذرم، در راه این حرم، در راه یار

یا حــیدر گــویم و شمشیری جویم و اندازم لرزه بر جـــان کـفار

هم پیمان گشته اند کفر و تکفیر  شیطان است و زر و زور و تزویر

اما از وعد حــــق دل آگـــاه استـــ  پیروز این نــــبرد حـــزب الله استــ