رائفی پور/چگونه کار فرهنگی کنیم؟

 سخنرانی استاد رائفی پور در جمع فعالین فرهنگی شهرستان بیرجند (۹۳/۴/۱)

بسیار کاربردی و قابل بهره برداری

 
رائفی پور/چگونه کار فرهنگی کنیم؟