مناجات امام زمان(عج)/محمود کریمی/صوتي

مناجات با امام زمان (عج) (محمود کریمی) – سلام آقا، فدای تو، غصه من غم‌های تو، درد و بلات برای من، درد سرهام برای تو
مناجات امام زمان(عج)/محمود کریمی/صوتي

شعر:
سلام آقا، فدای تو
غصه من غم‌های تو
درد و بلات برای من
درد سرهام برای توسلام آقا فدای تو
باز دلمو آتیش زدی
گفتی یک روز جمعه میای
این جمعه هم نیومدیآقام آقام، آقام آقامشما کجا و من کجا
تو خوب خوب من بد بد
آخه چقدر مهربونی
راه دادی و بده اومدمن اومدم با اشک و آه
خسته‌ام و مونده تو راه
می‌خوام که رو سفید بشم
شبیه اون غلام سیاهزنده باشم برای تو
بنده زر خرید بشم
کشته بشم به پای تو
کاشکی بشه شهید بشم