شرط ورود به مهمانی خدا/پناهیان/صوتی

حجت الاسلام پناهیان در بیانی ساده و زیبا مهمترین شروط ورود به میهمانی خدا را بر شمرده است. آنچه در ادامه می شنوید، جمع بندی این توصیه ها و شروط است که به صورت کلیپی صوتی و زیبا منظم شده است
شرط ورود به مهمانی خدا/پناهیان/صوتی