مداحي/شبرنگ/وفات ام البنين93

مداحي برادر اسماعيل شبرنگ < وفات حضرت ام البنين 1393 >
1- روضه ام البنین ... دانلود
2- دل منو از جا کنده (زمینه) ... دانلود
3- یه مادر تنها  (واحد) ... دانلود
4- دست او (واحد) ... دانلود
5- از اون لحظه ای که مجنون (شور)... دانلود
6- ذکر پایانی (شور)... دانلود
مداحي/شبرنگ/وفات ام البنين93