ترین های امام خامنه اي در سال ۱۳۹۲ (پیشنهاد ویژه) كليپ

زیباترین، تأثیر گذارترین، محکم ترین، کوبنده ترین، مهربان ترین، دلسوزانه ترین، قصار ترین و ...ترین های امام خامنه ای (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۲.« اللهم احفظ قائدنا الامام الخامنه ای »
ترین های امام خامنه اي در سال ۱۳۹۲ (پیشنهاد ویژه) كليپ