ما می گذریم از جان/ميثم مطيعي/صوتي

 شور و شرری دارد باز این دل شیدایـــی / با یاد شهیدان این نهضت زهرایـــــی

با صبـر و بصیرت با شوق شهادتــــــــ / مشتاق جـهادیم در راه ولایتــــــــ

ما میگذریم از جان رهبر چو دهد فرمان / والله که می مانیم مردانه در این میدان

هرگز نهراسیم ار فتنه و تحریمـــ / ما مرد نبردیم نه سازش و تسلیمـــ

زمان فايل>2:50
ما می گذریم از جان/ميثم مطيعي/صوتي