بر علیه اسلام / بیانات رهبري/کلیپ

کلیپ "بر علیه اسلام" با محوریت بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد جریان های سلفی و تکفیری را برای مخاطبان قرار گرفته است.
بر علیه اسلام / بیانات رهبري/کلیپ