استاد پناهیان/بیایید جدی باشیم!

ستاد پناهیان : روایت است که میفرمایند : وقتی ظهور محقق میشود، مومنین میگویند ما انتظار نداشتیم اینقدر زود بشود. این را چه کسانی میگویند؟ همین من و شما میگوییم.

امام خامنه ای : امروز یک عده ای در بخش های مختلف دنیای اسلام به نام گروه های تکفیری، سلفی و وهابی، علیه ایران، علیه شیعه، علیه تشیع دارند تلاش میکنند. کارهای بدی میکنند، کارهای زشتی میکنند؛ اما اینها دشمن اصلی نیستند. این را همه بدانند. دشمنی میکنند، حماقت میکنند اما دشمن اصلی، آن کسی است که این ها را تحریک میکند!
استاد پناهیان/بیایید جدی باشیم!