امام خامنه ای | لبخند

 کلیپ صوتی زیبایی از حضرت امام خامنه ای

اگر غصه ای دارید در دلتان نگه دارید! چهره ها باید شاد باشد!

 
امام خامنه ای | لبخند