دغدغه فرهنگی(رائفی پور)

 سخنان بسیار مهم  دکتر علی اکبر رائفی پور

پیرامون دغدغه فرهنگی و خطراتی در حوزه فرهنگ، جامعه را تهدید می کند.
دغدغه فرهنگی(رائفی پور)


" وزیر خزانه داری دولت ریگان : انقلاب اسلامی خطرناک ترین دشمن مشترک تمدن غرب در سراسر تاریخ آن است… ریچارد نیکسون می گوید : اسلام خمینی و بنیاد گرایی اسلامی برای ما خطرناک تر از تهدید کمونیسم و شوری ست… ما اسناد موثق داریم مبنی بر اینکه آمریکایی ها می گویند : تمام قدرتی را که علیه شوروی در جنگ سرد به کار بسته بودیمبه همان قوت و حتی بیشتر علیه ایران باید به کار ببندیم با این تفاوت که نباید اعلام کنیم چون این اعلامیه ما باعث می شود ایران بزرگ به چشم بیاید…"