من از خویش گم شده ام....

كليپ تصويري "من از خویش گم شده ام...." در وصف امام زمان(عج)
من از خویش گم شده ام....