پادکست صوتی ایستاده ام

پادکست صوتی ایستاده ام(حاج مهدی ترکاشوند)

من با ولایتم پشت سر علی ایستاده ام
پشت قبا رهبرم سید علی ایستاده ام
لبیک یا خامنه ای
پادکست صوتی ایستاده ام