چگونه گناه نکنیم؟ / استاد رائفي پور

مجموعه جلسات سخنرانی استاد رائفی پور با موضوعِ چگونه گناه نکنیم - که در رمضان سال 1393 برگزار شده است - را در اختیار شما دوستان قرار میدهیم.

شایان ذکر است که در این سخنرانی ها، استاد رائفی پور، با بیانی بسیار زیبا و جذاب، تحلیلی جالب و بسیار کاربردی از فرآیند ارتکاب انسان به گناه و راه های عملی خودداری و اجتناب از آن را مطرح ساخته است.
چگونه گناه نکنیم؟ / استاد رائفي پور


ردیف موضوع دریافت
1 چگونه گناه نکنیم، جلسه اول دریافت
2 چگونه گناه نکنیم، جلسه دوم دریافت
3 چگونه گناه نکنیم، جلسه سوم دریافت
4 چگونه گناه نکنیم، جلسه چهارم دریافت
5 چگونه گناه نکنیم، جلسه پنجم دریافت
6 چگونه گناه نکنیم، جلسه ششم دریافت