امام خامنه ای / به سعودی ها هشدار میدهم!

کلیپ صوتی از سخنان امام خامنه ای در مورد حوادث یمن
امام خامنه ای / به سعودی ها هشدار میدهم!