من عاشق آقا خامنه‌ای هستم

سرودی زیبا تقدیم به رهبر انقلاب از طرف مقاومت اسلامی درعراق
من عاشق آقا خامنه‌ای هستم