شهادت خواستنی هست نه دادنی !

كليپ بسيار زيبا از حاج حسين يكتا و استاد پناهيان و ميثم مطيعي

يه گوشه دلت پا بده ها ، شهدا بغلت كردن ...
شهادت خواستنی هست نه دادنی !