مداحی آقای نریمانی درباره امام زمان(عج) در حضور رهبری

مداحی آقای نریمانی درباره امام زمان(عج) در حضور رهبرانقلاب
 
مداحی آقای نریمانی درباره امام زمان(عج) در حضور رهبری