مناجات "مفتقرین" با نوای حاج میثم مطیعی

آلوده و بیمارم پاکم کن و خاکم کن (مناجات با خدا)

Misaq-Hafregi930207[01].mp3 | دانلود فایل

مناجات مفتقرین | هیئت میثاق با شهدا - سال 1393

MonajatMoftagherin-1393.mp3 | دانلود فایل

کریم کاری به جز جود و کرم نداره (روضه امام حسن مجتبی (ع))

Misaq-Hafregi930207[02].mp3 | دانلود فایل

 

مناجات "مفتقرین" با نوای حاج میثم مطیعی