خواب استاد رائفی پور در مورد امام زمان(عج)

بيان خواب تاثير گذار استاد رائفي پور از امام زمان(ع) توسط خودش
خواب استاد رائفی پور در مورد امام زمان(عج)