خوب های نیم بند! / پناهيان

صحبتهاي زيبا و تاثير گذار استاد پناهيان در مورد "خوب هاي نيم بند!"
حضرت زهرا(س) چي ميخواد از ما ؟
خوب های نیم بند! / پناهيان