مناجاتی درمورد شب لیله الرغائب

دو موناجات درمورد شب  لیله الرغائب
اگر دلت شکست اشکت سرازیر شد/همه رو دعا کن/ عاقبت بخیری همه جوونا شفای همه بیماران وسلامتی امام زمان(عج)...../ التماس دعا
در ادامه مطلب تماشا کنید
مناجاتی درمورد شب  لیله الرغائب