موزیک ویدئوی سپر با صدای حامد‌ زمانی

این آهنگ با صدای حامد زمانی خوانده شده و موضوع آن در مورد مدافعان حرم بانو زینب کبرا است
موزیک ویدئوی سپر با صدای حامد‌ زمانی

 
شعر و متن آهنگ سپر با صدای حامد زمانی :
تا بهار عربی روی علف باز کند
جبهه در شام و عراق از سه طرف باز کند
وای اگر دست کجی آب نجف باز کند
علشق شیر خدا وارث شمشیر خداست
سینه ی شیعه و سنی سپر شیر خداست
میزندقه قهه القارئه بر خامیشان
خون دین میچکد از دولت اسلامیشان
رگ بیداری ما شد شریانی که زدن بشنوی
بر دهل جنگ جهانی که زدن
تنگ تکفیر به آینه ی مذهب هیهات
دوالفقار علی و رحم به مرحب هیهات
دست خونی طرف معجر زینب هیهات
ما نمک خورده ی عشقیم به زینب سوگند
پاسبانان دمشقیم به زینب سوگند
حرم افتابی است که خواهر حسین
ما را به آن فرا میخواند چگونه میشود
شعله های مرگ به آن افروخته باشد
حرمی که همواره حراستش میکنیم و جانهایمان را فدایش میکنیم
و بر روی زمین افتادیم تا علم و پرچم را افراشته نگهداریم
بگو به طاغوتیان که جان بی گناهان را میگیرند
که ما اینجاییم و با عظمی راسخ به سویتان می آییم
اگر مارا به هنگام پیکار ببینی،
میفهمی که از مرگ هراسی نداریم همانا ما برای صیانت از حق همواره استواریم
بی جگر ها جگر حمزه به دندان گیرند
انتقام احد و بدر ز تفلان گیرند
چه تقاصی ز لب قاری قرآن گیرن
بیشتر سان که از این قوم بدی میجوشد
از زمین غیرت حجربن عدی میجوشد
پایتان گر طرف کربلا باز شود
آخرین جنگ جهانی حق آغاز شود