اشعار برقعی در شب شعر انقلاب

دانلود شعرخوانی شاعر آیینی کشور سید حمیدرضا برقعی در برنامه شب شعر انقلاب در مسجد امیرالمؤمنین(ع) اردکان
اشعار برقعی در شب شعر انقلاب