استاد پناهیان/چه خبره این همه جمعیت؛ چه خبره؟؟؟

کلیپ صوتی زیبا از سخنان استاد پناهیان در مورد کار فرهنگی
استاد پناهیان/چه خبره این همه جمعیت؛ چه خبره؟؟؟