مداحی/میرسد صبح مرگ اسرائیل؛ میرسد شام دفن آمریکا

شعر خوانی زیبا و ضد استکباری کوتاه از حاج مهدی سلحشور
مداحی/میرسد صبح مرگ اسرائیل؛ میرسد شام دفن آمریکا