ما می رویم” با صدای حامد زمانی

«ما می رویم» اثر جدید حامد زمانی با هم‌خوانی حسین الأکرف ویژه اربعین حسینی
ما می رویم” با صدای حامد زمانی