کیف می کنی چه رهبری داری؟ / استاد پناهیان

کلیپ صوتی فوق العاده زیبا از سخنان استاد پناهیان در مورد لذت های برتر و انقلابی
کیف می کنی چه رهبری داری؟ / استاد پناهیان