فقط برای حسین ... / حاج یکتا

روایتی زیبا از اخلاص شهدا ..
فقط برای حسین ... / حاج یکتا