مداحی / تو پدر جهادی و دوست دارم ..

مداحی بسیار زیبا به مناسبت سالگرد شهید عزیز حاج عماد مغنیه با نوای برادر سید رضا نریمانی
مداحی / تو پدر جهادی و دوست دارم ..