مداحی/ ما عاشق محمدیم (صلی الله علیه آله)

مداحی زیبا و ضد استکباری با صدای حاج امیر عباسی
مداحی/ ما عاشق محمدیم (صلی الله علیه آله)