مداحی/ همه عمار خمینی زمانیم

مداحی بسیار زیبا و شنیدنی با موضوع مسائل روز انقلاب با نوای برادر سید رضا نریمانی
مداحی/ همه عمار خمینی زمانیم