کارفرهنگی را با جدیت ادامه دهید!/ امام خامنه اي

امام خامنه ای | هر چه میتوانید کار فرهنگی را با جدیت ادامه دهید!


 کلیپ صوتی کوتاه و زیبا از توصیه های امام خامنه ای به فعالان فرهنگی
کارفرهنگی را با جدیت ادامه دهید!/ امام خامنه اي