مداحی/ لبیک یا رسول الله(ص)/ ميثم مطيعي

مداحی با نوای برادر مطیعی در پاسخ به توهین کنندگان به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
مداحی/ لبیک یا رسول الله(ص)/ ميثم مطيعي