نماهنگ «زحفاً الیک» یا نوای میثم مطیعی

نماهنگ «زحفا الیک » با نوای « حاج میثم مطیعی » و شعری از بانوی مجاهد بحرینی «آیات القرمزی » ویژه ایام پیاده روی اربعین حسینی
نماهنگ «زحفاً الیک» یا نوای میثم مطیعی