نمی ترسیم از یاوه استکبار.../مطيعي

نمی ترسیم از یاوه استکبار... حاج ميثم مطيعي
نمی ترسیم از یاوه استکبار.../مطيعي