ترنم عاشقی ...

سرودی در رسای رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای مدظله العالی همراه با تصاویر بدیع و کمتر دیده شده از تمثال متبسم و همیشه پر امید ایشان
ترنم عاشقی ...